بانک مرکزی

بانک مرکزی، شیوه اعطای مهلت و تمدید مطالبات بدهکاران را تغییر داد
تعریف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات، تدوین سازوکارهای امهال
مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، تعیین حداکثر زمان امهال
مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در
امهال مطالبات، از جمله تغییرات جدید است.

به گزارش پلی رزین درج احکام مرتبط با هر یک از
انواع روش‌های امهال مطالبات، تشریح سازوکارهای طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری
مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع
بودن أخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تاخیر تادیه دین، از دیگر
تغییراتی است که می توان به آن اشاره کرد.

شایان ذکر است که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی
ممنوع است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *