توضیحات:

برخی از ویژگی هایی که می توان برای رزین ساخت مانکن نام برد عبارت است از:
قالب گیری فوری
غلیظ و با قوام عالی
به سرعت خشک شده و تغییر شکل می دهد.
رنگ بندی متنوع را شامل می شود.
به راحتی می توان آن را سوهان زد البته پس از بسته شدن کامل
انعطاف خوبی را در زمان استفاده دارد.
به راحتی کش می آید و کار با آن راحت تر صورت می گیرد
حباب زدگی را بر روی سطح کار ایجاد نمی کند.
مقاوم در برابر حرارت بالا خواهد بود.
و عقب کامیون ها و…

تلفن های فروش