توضیحات:

دلایل استفاده از رزین در ساخت سنگ های مصنوعی:
افزایش مقاومت و استقامت را در سنگ مصنوعی بالا می برد.
موجب بهتر مخلوط شدن اجزاء تشکیل دهنده سنگ مصنوعی می شود.
زمان خشک شدن سنگ مصنوعی را کاهش می دهد.
ویژگی های رزین مرغوب سنگ مصنوعی:
ذرات جامد آن به میزان ۵۰% باشد.
قابلیت استفاده در تمام سیمان های موجود در بازار را داشته باشد.
با میکروسیلیکا سازگار بوده و به خوبی مخلوط شود.
حالت فیزیکی مناسب داشته باشد.
درصد کلر آن از ۱% کمتر باشد.
PH آن در حدود۷/۵ باشد.
و و عقب کامیون ها و…

تلفن های فروش