توضیحات:

کاربرد رزین پلی استر اورتوفتالیک در زمینه های مجسمه سازی، سنگ، پشت سنگ، دور سنگ، عایق، لقمه ساب، چوب و …..

مجسمه سازی

تلفن های فروش