توضیحات:

فروش ویژه رزین ایزوفتالیک کهر بوشهر
کد 751129S61F427
ارسال از تهران واقع در انبار شورآباد
مستقیم بدون واسطه
مناسب صنایع ، ساخت_ماکت ،لوله های انتقال آب ،سنگ مصنوعی
سنگ طبیعی ،ماستیک،کشتی سازی،قایق های تندرو،شناورسازی،
پروفیل سازی،ورق سازی،چسب بتونه، کامپوزیت های دارای استحکام بالا، تولید_ژلکوت، مخازن آب و مخازن تحت فشار ،تولید وسایل بهداشتی
الکترونیک( پوشش های عایق با مقاومت حرارتی بالا)
صنایع حمل و نقل( پلیمر های تقویت شده در کامیون ها، اتاق های پیش ساخته جهت حمل ،ضربه گیر های جلو و عقب کامیون ها و…

تلفن های فروش