خلاصه مقاله در این تحقیق، سنتز رزین پلی استر خطیِ کربوکسیله، ویژۀ روکشهای پودری گرماسخت به روش دو مرحلهای بررسی شده است.از روش طیف سنجی FTIR برای تعیین ساختار شیمیایی، از روش کروماتوگرافی GPC برای تعیین جرم مولکولی متوسط عددی، و از روش گرماسنجی DSC برای تعیین رفتار حرارتی، استفاده گردیده است. سپس یک نمونه روکش پودری هیبریدی از رزین سنتز شده تهیه و برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن بررسی شد. نتایج نشان داد که رزین سنتز شده در حضور کاتالیزور مناسب از قابلیت پخت با رزینهای اپوکسی و همچنین ویژگیهای مورد نظر در مصارف داخلی برخوردار است.

نویسندگان شهلا پازکی فرد [ گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ ] مجتبی میرعابدینی [ گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ ] سیامک مرادیان [ گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ ] سیدرضا غفاریان [ گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ ]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *