توضیحات:

شرکت صنایع شیمیایی بوشهر (برند کهر) تولیدکننده انواع ژلکوت باتوجه به خواص مورد نیاز مشتری بوده و این ژلکوت ها به صورت رنگی و بی رنگ، قابل اسپری و قلم خور با توجه به نیاز مشتری قابل ارائه می باشند.

ژلکوت

تلفن های فروش